Eğitimde Dijital Oyunlaştırma
Web Platformu

Neden Eğitimde Dijital Oyunlaştırma ?

  • Oyun elementlerini kullanarak
    Öğrenmeyi Daha Eğlenceli Hale Getirmek
  • Öğrenmelerin daha eğlenceli hale gelmesi sağlanarak
    Ders İçerisindeki İlgi ve Motivasyonu Artırmak
  • Derse karşı ilgi ve motivasyonu artan öğrencilerde
    Akademik Başarı Seviyelerini Yükseltmek